Contact

07:57:18 24/10/2019

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty TNHH Thương Mại – Sản Xuất In Bao Bì Best
Print Bag

+ Địa chỉ: 4B Nhất Chi Mai, Phường 13, Tân Bình, Hồ
Chí Minh

+ SĐT: 0387 500 390

+ Email: bestprintbag@gmail.com

+ Website: https://bestprintbag.com/

+Fanpage: https://www.facebook.com/bestprintbag/

+Twitter: https://twitter.com/bestprintbag

+Instagram: https://www.instagram.com/bestprintbag/

+Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCepq0OqHWWW3keXyQ2aLuNQ

 


Liên hệ trên Zalo
X